Le fa on de meurt chat?
Ell la vif clair...
Привет, Гость
  Войти…</